Raport nr 87/2010
25.11.2010

Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii E

Działając w oparciu o art. 34 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym Komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 listopada 2010 r. o następującej treści:

„Informujemy, że w dniu 26 listopada 2010 roku w Krajowy Depozycie nastąpi rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych:
Emitent: KREDYT INKASO S.A.;
Kod ISIN: PLKRINK00014;
Liczba zarejestrowanych papierów wartościowych: 3.000.000 akcji;
Uchwała Zarządu KDPW S.A.: Nr 730/10 z dnia 22.11.2010 r.;
Przejęcie PDA – kod ISIN: PLKRINK00030;
Łączna liczba papierów po rejestracji: 8.816.009.”