Raport nr 41/2011
5.05.2011

Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii G i H

Działając w oparciu o art. 34 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym Komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 5 maja 2011 r. o następującej treści:

„Informujemy, że w dniu 6 maja 2011 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych:

Emitent: KREDYT INKASO S.A.; Kod ISIN: PLKRINK00014;
Liczba zarejestrowanych papierów wartościowych: 4.120.500 akcji serii G i H;
Uchwała Zarządu KDPW S.A.: Nr 294/11 z dnia 22.04.2011 r. oraz Nr 340/11 z dnia 20.04.2011 r.;
Przejęcie PDA – kod ISIN: PLKRINK00055.”