Raport nr 90/2016
15:49 8.11.2016

Rozliczenie emisji obligacji serii A2

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 85/2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii A2 („Obligacje”), oraz raportu bieżącego nr 89/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie warunkowego przydziału Obligacji serii A2, Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 listopada 2016 r. powziął informację, że w dniu dzisiejszym został spełniony warunek przydziału Obligacji serii A2 tj. Obligacje zarejestrowano w KDPW na podstawie realizacji instrukcji rozrachunku, o których mowa w § 11 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Obligacje serii A2 zarejestrowano w systemie KDPW, pod kodem PLKRINK 00196, w ilości 20 000 sztuk oraz o nominalnej wartości 1 000 zł każda Obligacja. Obligacje zatem zostały prawidłowo opłacone przez inwestorów, którym Spółka w dniu 7 listopada 2016 roku warunkowo przydzieliła Obligacje.

Wobec powyższego emisja Obligacji doszła do skutku.