Raport nr 48/2019
16:14 29.11.2019

Rozpoczęcie działań mających na celu dochodzenie roszczeń od niektórych byłych członków Zarządu oraz podmiotów z nimi powiązanych.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 29 listopada 2019 r. podjął się realizacji wieloetapowych działań mających na celu dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej od niektórych byłych członków Zarządu Spółki oraz podmiotów powiązanych z tymi osobami.

Podjęcie działań przez Spółkę ma związek ze zidentyfikowaniem transakcji w zakresie obrotu wierzytelnościami mających miejsce głównie na rynku rumuńskim w latach 2015-2016 pomiędzy spółkami oraz podmiotami trzecimi współdziałającymi z niektórymi byłymi członkami Zarządu Spółki a funduszami z grupy kapitałowej Spółki, powodującymi w ocenie Spółki, uszczuplenia przychodu zarówno spółek zależnych, jak i całej grupy kapitałowej Spółki. Dochodzenie roszczeń ma na celu odzyskanie od tych osób i podmiotów środków pieniężnych, które w innym wypadku powiększyłyby przychody spółek zależnych jak i skonsolidowany przychód grupy kapitałowej Spółki. Działania Spółki mają również związek naruszeniem przez niektórych byłych członków Zarządu Spółki zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej.

Spółka będzie informować o kolejnych istotnych zdarzeniach dotyczących tej kwestii w odrębnych raportach.

Pliki do pobrania