Raport nr 2/2007
23.05.2007

USTALENIE CENY EMISYJNEJ OFEROWANYCH AKCJI KREDYT INKASO S.A.

W oparciu o przewidywany popyt i oczekiwania inwestorów odnośnie ceny, Zarząd Kredyt Inkaso S.A. ustalił cenę emisyjna akcji serii B w wysokości 12 złotych za jedna akcje.