Raport nr 16/2016
3.03.2016

Wybór nowego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o powzięciu informacji, że Rada Nadzorcza Spółki („RN”), podczas obrad w ramach posiedzenia zwołanego na dzień 3.03.2016 r. w siedzibie Spółki, dokonała zmiany w zakresie funkcji pełnionych przez osoby wchodzące obecnie w skład RN, odwołując z funkcji Wiceprzewodniczącego RN Pana Mirosława Gronickiego (który pozostaje nadal Członkiem RN), i powierzając tę funkcję dotychczasowemu Członkowi RN Panu Andrzejowi Soczek.
Szczegółowe informacje na temat osoby nowego Wiceprzewodniczącego RN zostały zamieszczone w raporcie bieżącym nr 26/2013 z dnia 24 lipca 2013 roku.