Raport nr 46/2010
12.08.2010

Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 sierpnia 2010 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 sierpnia 2010 r. następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5 % głosów na NWZ:

Pan Artur Górnik reprezentował 243.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 50,62% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 4,42% w ogólnej liczbie głosów;

KI Sp. z o.o. (dawniej Kredyt Inkaso Sp. z o.o.) reprezentowała 237.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 49,38% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 4,31% w ogólnej liczbie głosów.