Raport nr 52/2018
11:29 3.10.2018

Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 września 2018 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 września  2018 r. („ZWZ”) następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5 % głosów na ZWZ:

Podmiot kontrolowany przez Pana Krzysztofa Borusowskiego tj. BEST S.A. reprezentował 4 274 228 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 35,02% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 33,14 % w ogólnej liczbie głosów.

Waterland Private Equity Investments B.V. za pośrednictwem WPEF VI Holding V B.V. reprezentował 7 929 983 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 64,98 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 61,49 % w ogólnej liczbie głosów.

Na ogólną liczbę 12 897 364 akcji Spółki, na ZWZ reprezentowanych było 12 204 211 akcji (94,63 %). Na każdą akcję przypada jeden głos.

 

Pliki do pobrania