Raport nr 79/2016
18:00 4.10.2016

Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 września 2016 r. oraz podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 3 października 2016 r. wznowionego po przerwie

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 września 2016 r. („ZWZ”) a także podczas ZWZ w dniu 3 października 2016 r. wznowionego po przerwie następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5 % głosów na ZWZ:

Podmiot kontrolowany przez Pana Krzysztofa Borusowskiego tj. BEST S.A. reprezentował 4 268 134 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 34,83 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 32,99 % w ogólnej liczbie głosów.

Waterland Private Equity Investments B.V. za pośrednictwem WPEF VI Holding V B.V. reprezentował 7 911 380 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 64,55 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 61,16 % w ogólnej liczbie głosów.

Na ogólną liczbę 12.936.509 akcji Spółki, na ZWZ reprezentowanych było 12 255 412 akcji (94,73 %). Na każdą akcję przypada jeden głos.