Raport nr 28/2022
17:13 26.04.2022

Wykup całości obligacji serii F1.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2022 z dnia 25 marca 2022 r. informuje o dokonaniu w dniu dzisiejszym wykupu całości obligacji serii F1 wyemitowanych przez Spółkę w dniu 26 kwietnia 2019 r. oznaczonych kodem ISIN PLKRINK00253 („Obligacje”).

Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpił poprzez zapłatę wartości nominalnej Obligacji oraz kwoty odsetek od Obligacji podlegających wykupowi.

Pliki do pobrania