Raport nr 53/2019
15:20 30.12.2019

Wykup obligacji serii Z w celu ich umorzenia.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”) powziął informację o dokonaniu w dniu dzisiejszym rozliczenia transakcji nabycia 10.890 sztuk obligacji własnych serii Z („Obligacje”), w celu ich umorzenia. W dniu wykupu Obligacje uległy umorzeniu.
Powyższe umorzenie obejmuje całość obligacji Spółki serii Z pozostałych do wykupu. W związku z tym całość zobowiązań wynikających z obligacji serii Z została przez Spółkę spłacona.

Pliki do pobrania