Raport nr 12/2010
16.03.2010

Zakup pakietów wierzytelności od Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu (Emitent) informuje że w dniu dzisiejszym (16 marca 2010 roku) powziął informacje o zawarciu umowy zakupu od Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie trzech pakietów wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 11,36 mln zł (jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych w tego typu umowach.
Transakcja zakupu jest standardową usługą świadczoną przez Emitenta w ramach jego podstawowej
działalności.