Raport nr 15/2008
12.05.2008

Zmiana terminów przekazania: jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r. oraz raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 28 grudnia 2006 r. i kończąc

Zgodnie z paragrafem 100 ustęp 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.05.209.1744) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że ulegają zmianie daty przekazania raportów okresowych podane w raporcie bieżącym Nr 12/2008 z dnia 21.04.2008 r.

I tak:

  • raport kwartalny za ostatni kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 28 grudnia 2006 r. i kończącego się 31 marca 2008 r. zostanie przekazany w dniu 14 maja 2008 r. (zamiast 15 maja 2008 r.);
  • jednostkowy raport roczny za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r. zostanie przekazany w dniu 14 maja 2008 r. (zamiast 15 września 2008 r.).

Artur Górnik – Prezes Zarządu