Raport nr 2/2022
15:50 18.02.2022

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za trzeci kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2021 r. i kończącego się 31 marca 2022 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że ulega zmianie data publikacji  skonsolidowanego raportu za trzeci kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2021 r. i kończącego się 31 marca 2022 r. wskazana w raporcie bieżącym nr 8/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. z dnia 1 marca 2022 r. na dzień 22 lutego 2022 r.

Pliki do pobrania