Raport nr 35/2018
16:07 31.07.2018

Zmiana warunków emisji obligacji serii E1

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2018 z 13 lipca 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii E1, informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 31 lipca 2018 r. uchwały Zarządu Spółki w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii E1 („Uchwały”).

W warunkach emisji obligacji, zmianie uległy w szczególności następujące elementy:
1. podwyższono marżę do poziomu 490 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt) punktów bazowych;
2. maksymalny termin wykupu obligacji oznaczono na dzień 16 sierpnia 2022 r.;
3. odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych (16 luty 2019r., 16 sierpnia 2019 r., 16 luty stycznia 2020 r., 16 sierpnia 2020 r., 16 luty 2021 r., 16 sierpnia 2021 r. 16 luty 2022 r., 16 sierpnia 2022 – „Dni Płatności Odsetek”);
4. wcześniejszy wykup Obligacji może nastąpić najwcześniej w Dniu Płatności Odsetek za 2 okres odsetkowy. W takim wypadku premia dla Obligatariusza wyniesie: (i) 0,5 procent wartości nominalnej jednej Obligacji a dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w Dniu Płatności Odsetek za 2, 3 lub 4 okres odsetkowy, (ii) 0,25 procent wartości nominalnej jednej Obligacji a dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w Dniu Płatności Odsetek za 5 okres odsetkowy oraz (iii) w przypadku wykupu Obligacji w Dniu Płatności Odsetek za 6 lub 7 okres odsetkowy premia nie przysługuje;
5. dodatkowo obligatariusze będą mogli żądać wcześniejszego wykupu Obligacji gdy wskaźnik finansowy oparty na skonsolidowanym Zadłużeniu Finansowym Netto/EBITDA Skorygowana przekroczył wartość 420 procent, przy czym nie będzie stanowiła przypadku naruszenia sytuacja, w której wskaźnik finansowy jednorazowo (podczas jednego badania) osiągnie wartość wyższą niż 420 procent, nie wyższą jednak niż 470 procent, o ile w kolejnych dwóch badaniach wskaźników finansowych, jego wartość nie przekroczy 420 procent.

Pozostałe zapisy warunków emisji obligacji serii E1 nie uległy zmianie.

Pliki do pobrania