28 listopada 2013

Rekordowe półrocze Kredyt Inkaso S.A., wzrost zysku o ponad 440%

Zanotowaliśmy po pierwszym półroczu roku obrachunkowego 2013/14 rekordowe wyniki. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 43,25 mln zł, EBIT 30,11 mln zł a zysk netto 17,9 mln zł, co oznacza poprawę w stosunku do I półrocza 2012/13 o odpowiednio 46 proc., 56,5 proc. i 444 proc.