27 września 2012

Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu.

W dniu 26 września br. Pan Sławomir Ćwik, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A. Rada Nadzorcza, Zarząd Spółki oraz pracownicy serdecznie dziękują Panu Sławomirowi Ćwikowi za 11 letnią współpracę oraz wkład pracy wniesiony w rozwój Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A.

 

„Przyjmujemy tą wiadomość ze świadomością, że dynamiczny rozwój jakiego doświadczamy w ostatnich latach wymaga zmian, ciągłych zmian, na które teraz i w przyszłości musimy być i jesteśmy przygotowani. Trudne wybory i decyzje jakie wszyscy podejmujemy dotyczą nas wszystkich, także osób najbardziej zasłużonych dla Grupy Kredyt Inkaso. Podejmujemy je z rozwagą, w przekonaniu słuszności z punktu widzenia przyszłych wyzwań ale z żalem patrząc na wspólnie dokonania i wspólnie spędzone lata.
Pragnę gorąco podziękować Sławkowi za wkład jak wniósł w sukces Kredyt Inkaso, za jego zaangażowanie we współpracę i czysto życiowe doświadczenie jakie razem zdobyliśmy i zbudowali. – Artur Górnik Prezes Zarządu Kredy Inkaso. „

Decyzja o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Kredy Inkaso S.A. podyktowana była czynnikami osobistymi Pana Sławomira Ćwika.