19 czerwca 2023

Kredyt Inkaso emituje obligacje o wartości nominalnej do 18 mln zł

Dziś ruszają zapisy na obligacje Kredyt Inkaso serii N1. Po sukcesie emisji serii M1 spółka ponawia propozycję czteroletnich papierów z 5,5 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M. Zapisy na najnowszą serię obligacji jednego z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami potrwają do 4 lipca br.

Inwestorzy mogą uczestniczyć w emisji za pośrednictwem koordynatora oferty, Domu Maklerskiego Michael/Ström, lub jednego z członków szerokiego konsorcjum dystrybucyjnego, w skład którego wchodzą: Dom Maklerski Banku BPS S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., IPOPEMA Securities S.A. oraz Noble Securities S.A.

– Po raz drugi w tym roku wychodzimy z ofertą obligacji do inwestorów indywidulanych. Podczas wcześniejszej emisji spotkaliśmy się z zainteresowaniem, które przewyższyło wielkość oferty. Wierzę, że i tym razem inwestorzy docenią nasze rekordowe wyniki, transformację spółki, skuteczny model biznesowy oraz ambitną strategię, która zakłada ekspansję rynkową w Polsce, Rumunii i Bułgarii – mówi Barbara Rudziks, prezeska zarządu Kredyt Inkaso.

W trakcie zapisów cena emisyjna będzie rosła z 992 zł do 994 zł i 996 zł, co ma na celu zniwelowanie w interesie inwestorów braku oprocentowania obligacji w okresie od dnia złożenia zapisu do dnia emisji.

Przydział oferowanych obligacji zaplanowano na 13 lipca br.

Szczegółowe warunki emisji publicznej obligacji są dostępne na stronie internetowej spółki:

https://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-2023/

W pierwszych trzech kwartałach minionego roku obrotowego  Grupa Kredyt Inkaso odnotowała rekordowy w swojej historii poziom wpłat z portfeli wierzytelności oraz inwestycji w nowe portfele wierzytelności. Notowana na GPW od 2007 r. spółka ma również bogatą historię emisji obligacji notowanych na rynku Catalyst.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego. Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Akcje i obligacje Kredyt Inkaso są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r., od tamtego roku spółka wyemitowała i spłaciła w terminie ponad 40 emisji obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.