Walne zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Rodzaj
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
27/09/2018
Spółka nie zapewnia transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym i nie umieszcza zapisu audio ani video z przebiegu obrad.
Godzina
11:00
Lokalizacja
Domaniewska 39A, wejście A, V PIĘTRO (budynek Horizon), 02 – 672 Warszawa
Pokaż pliki 
 Ogłoszenie ZWZ 27.09.2018  Ogłoszenie ZWZ 27.09.2018 ENG  ROJEKTY UCHWAŁ ZWZ po uzupełnieniu - PL  ROJEKTY UCHWAŁ ZWZ po uzupełnieniu - ENG  PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 27.09.2018 r.  PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 27.09.2018 ENG   BEST żądanie uzupełnienia porządku obrad  BEST_zgłoszenie projektów uchwał ZWZA Kredyt Inkaso_13-09-2018  BEST_zgłoszenie projektów uchwał ZWZA Kredyt Inkaso_17-09-2018  Porządek obrad po uzupełnieniu - PL  Porządek obrad po uzupełnieniu - ENG  Raport 41_2018 - 30.08.2018  Raport 44_2018 - 07.09.2018  Raport 45_2018 - 13.09.2018  Raport 46_2018 - 17.09.2018r.  Informacja o liczbie akcji - PL  Informacja o liczbie akcji - ENG  sprawozdanie RN Kredyt Inkaso SA za 2017-2018  uchwały Rady Nadzorczej 27.08.2018  FORMULARZE ZWZ po uzupełnieniu - PL  FORMULARZE ZWZ po uzupełnieniu - ENG  FORMULARZE ZWZ 27.09.2018  FORMULARZE ZWZ 09.2018 ENG  Jednostkowe-Sprawozdanie-Finansowe-KISA-31.03.2018  List-Wiceprezesa-do-akcjonariuszy-Kredyt-Inkaso-SA  Sprawozdanie-niezaleznego-bieglego-rewidenta-z-badania-JSF  Skonsolidowane-Sprawozdanie-Finansowe-KISA-31.03.2018  Skonsolidowane-Sprawozdanie-Finansowe-KISA-31.03.2018  Sprawozdanie-niezaleznego-bieglego-rewidenta-z-badania-SSF  Sprawozdanie-Zarzadu-z-dzialalnosci-Grupy-Kapitalowej-i-Spolki-2017-18  Raport 48_2018 - 25.09.2018  2018.09.25 Komentarz Zarzadu KSA do opinii bieglego  2018.09.25 odpowiedź pisemna na pytania BEST  FINAL_BEST żądanie udzielenia informacji dotyczących Kredyt Inkaso_24-09...  Raport 49_2018 - 27.09.2018  2018.09.27 odpowiedź pisemna na pytania BEST z 24.09.2018 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28.03.2018
Rodzaj
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
28/03/2018
Spółka nie zapewnia transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym i nie umieszcza zapisu audio ani video z przebiegu obrad.
Godzina
11:00
Lokalizacja
Domaniewskia 39A, wejście A, V PIĘTRO (budynek Horizon), 02 – 672 Warszawa