Walne zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
21/12/2023

Spółka nie zapewnia transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym i nie umieszcza zapisu audio ani video z przebiegu obrad

Godzina
10:00

Lokalizacja
ul. Żwirki i Wigury 18, (Sound Garden Hotel), 02 – 092 Warszawa
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
21/09/2023

Spółka nie zapewnia transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym i nie umieszcza zapisu audio ani video z przebiegu obrad

Godzina
10:00

Lokalizacja
ul. Żwirki i Wigury 18, (Sound Garden Hotel), 02 – 092 Warszawa
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
30/09/2022

Spółka nie zapewnia transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym i nie umieszcza zapisu audio ani video z przebiegu obrad

Godzina
10:00

Lokalizacja
ul. Żwirki i Wigury 18, (Sound Garden Hotel), 02 – 092 Warszawa

Pliki do pobrania

 Raport 50/2022 - 02.09.2022  Ogłoszenie ZWZ 2022 - PL  Ogłoszenie ZWZ 2022 - ENG  PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 2022  PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 2022 ENG  UCHWAŁY PODJĘTE RN 02.09.2022  FORMULARZE ZWZ 2022  FORMULARZE ZWZ 2022 ENG  ZWZ sprawozdanie RN Kredyt Inkaso SA za 2021-2022  List prezesa zarządu Kredyt Inkaso SA 2021/2022  KISA SSF 31.03.2022 KISA  Sprawozdanie Zarządu z działalności 31.03.2022 KISA  JSF 31.03.2021  Informacja o liczbie akcji  Informacja o liczbie akcji ENG  GT sprawozdanie z badania SSF 31.03.2022  GT sprawozdanie z badania JSF 31.03.2022  POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI  Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 PL  Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 ENG  Raport 52_2022 - żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ  Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad ZWZ  Raport 54_2022 - Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad  Żądanie uzupełnienia porzadku obrad ZWZ_WPEF VI Holding 5 B.V  Raport 55_2022 uzupełnienie porządku obrad ZWZ  PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 30.09.2022 po uzupełnieniu  Raport 56_2022 uzupełnienie dokumentacji ZWZ  Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso  Kredyt Inkaso S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig  Raport 58_2022 zgłoszenie projektu uchwały na ZWZ  Zgłoszenie projektu uchwały na ZWZ Kredyt Inkaso S.A.  Żądanie udzielenia informacji dotyczących Kredyt Inkaso S.A.  Raport 59_2022 odpowiedzi na pytania akcjonariusza  Odpowiedź Kredyt Inkaso S.A
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Rodzaj

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Data
27/09/2018

Spółka nie zapewnia transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym i nie umieszcza zapisu audio ani video z przebiegu obrad.

Godzina
11:00

Lokalizacja
Domaniewska 39A, wejście A, V PIĘTRO (budynek Horizon), 02 – 672 Warszawa