Walne zgromadzenia

Nadzwyczajne walne zgromadzenie
Rodzaj
Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Data
21/12/2023

Spółka nie zapewnia transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym i nie umieszcza zapisu audio ani video z przebiegu obrad.

Godzina
10:00

Lokalizacja
ul. Żwirki i Wigury 18, (Sound Garden Hotel), 02 – 092 Warszawa

Zwyczajne walne zgromadzenie
Rodzaj
Zwyczajne walne zgromadzenie

Data
21/09/2023

Spółka nie zapewnia transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym i nie umieszcza zapisu audio ani video z przebiegu obrad.

Godzina
10:00

Lokalizacja
ul. Żwirki i Wigury 18, (Sound Garden Hotel), 02 – 092 Warszawa

Zwyczajne walne zgromadzenie
Rodzaj
Zwyczajne walne zgromadzenie

Data
30/09/2022

Spółka nie zapewnia transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym i nie umieszcza zapisu audio ani video z przebiegu obrad.

Godzina
10:00

Lokalizacja
ul. Żwirki i Wigury 18, (Sound Garden Hotel), 02 – 092 Warszawa

Pliki do pobrania

Raport 50/2022 – 02.09.2022 Ogłoszenie ZWZ 2022 – PL Ogłoszenie ZWZ 2022 – ENG PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 2022 PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 2022 ENG UCHWAŁY PODJĘTE RN 02.09.2022 FORMULARZE ZWZ 2022 FORMULARZE ZWZ 2022 ENG ZWZ sprawozdanie RN Kredyt Inkaso SA za 2021-2022 List prezesa zarządu Kredyt Inkaso SA 2021/2022 KISA SSF 31.03.2022 KISA Sprawozdanie Zarządu z działalności 31.03.2022 KISA JSF 31.03.2021 Informacja o liczbie akcji Informacja o liczbie akcji ENG GT sprawozdanie z badania SSF 31.03.2022 GT sprawozdanie z badania JSF 31.03.2022 POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 PL Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 ENG Raport 52_2022 – żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad ZWZ Raport 54_2022 – Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Żądanie uzupełnienia porzadku obrad ZWZ_WPEF VI Holding 5 B.V Raport 55_2022 uzupełnienie porządku obrad ZWZ PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 30.09.2022 po uzupełnieniu Raport 56_2022 uzupełnienie dokumentacji ZWZ Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso Kredyt Inkaso S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig Raport 58_2022 zgłoszenie projektu uchwały na ZWZ Zgłoszenie projektu uchwały na ZWZ Kredyt Inkaso S.A. Żądanie udzielenia informacji dotyczących Kredyt Inkaso S.A. Raport 59_2022 odpowiedzi na pytania akcjonariusza Odpowiedź Kredyt Inkaso S.A
Nadzwyczajne walne zgromadzenie
Rodzaj
Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Data
25/06/2019

Spółka nie zapewnia transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym i nie umieszcza zapisu audio ani video z przebiegu obrad.

Godzina
09:00

Lokalizacja
Domaniewska 39, VI PIĘTRO (budynek Nefryt), 02 – 672 Warszawa

Zwyczajne walne zgromadzenie
Rodzaj
Zwyczajne walne zgromadzenie

Data
27/09/2018

Spółka nie zapewnia transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym i nie umieszcza zapisu audio ani video z przebiegu obrad.

Godzina
11:00

Lokalizacja
Domaniewska 39A, wejście A, V PIĘTRO (budynek Horizon), 02 – 672 Warszawa