Walne zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
21/09/2023

Spółka nie zapewnia transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym i nie umieszcza zapisu audio ani video z przebiegu obrad

Godzina
10:00

Lokalizacja
ul. Żwirki i Wigury 18, (Sound Garden Hotel), 02 – 092 Warszawa
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
30/09/2022

Spółka nie zapewnia transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym i nie umieszcza zapisu audio ani video z przebiegu obrad

Godzina
10:00

Lokalizacja
ul. Żwirki i Wigury 18, (Sound Garden Hotel), 02 – 092 Warszawa

Pliki do pobrania

 Raport 50/2022 - 02.09.2022  Ogłoszenie ZWZ 2022 - PL  Ogłoszenie ZWZ 2022 - ENG  PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 2022  PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 2022 ENG  UCHWAŁY PODJĘTE RN 02.09.2022  FORMULARZE ZWZ 2022  FORMULARZE ZWZ 2022 ENG  ZWZ sprawozdanie RN Kredyt Inkaso SA za 2021-2022  List prezesa zarządu Kredyt Inkaso SA 2021/2022  KISA SSF 31.03.2022 KISA  Sprawozdanie Zarządu z działalności 31.03.2022 KISA  JSF 31.03.2021  Informacja o liczbie akcji  Informacja o liczbie akcji ENG  GT sprawozdanie z badania SSF 31.03.2022  GT sprawozdanie z badania JSF 31.03.2022  POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI  Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 PL  Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 ENG  Raport 52_2022 - żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ  Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad ZWZ  Raport 54_2022 - Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad  Żądanie uzupełnienia porzadku obrad ZWZ_WPEF VI Holding 5 B.V  Raport 55_2022 uzupełnienie porządku obrad ZWZ  PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 30.09.2022 po uzupełnieniu  Raport 56_2022 uzupełnienie dokumentacji ZWZ  Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso  Kredyt Inkaso S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig  Raport 58_2022 zgłoszenie projektu uchwały na ZWZ  Zgłoszenie projektu uchwały na ZWZ Kredyt Inkaso S.A.  Żądanie udzielenia informacji dotyczących Kredyt Inkaso S.A.  Raport 59_2022 odpowiedzi na pytania akcjonariusza  Odpowiedź Kredyt Inkaso S.A
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Rodzaj

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Data
27/09/2018

Spółka nie zapewnia transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym i nie umieszcza zapisu audio ani video z przebiegu obrad.

Godzina
11:00

Lokalizacja
Domaniewska 39A, wejście A, V PIĘTRO (budynek Horizon), 02 – 672 Warszawa

Pliki do pobrania

 Ogłoszenie ZWZ 27.09.2018  Ogłoszenie ZWZ 27.09.2018 ENG  ROJEKTY UCHWAŁ ZWZ po uzupełnieniu - PL  ROJEKTY UCHWAŁ ZWZ po uzupełnieniu - ENG  PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 27.09.2018 r.  PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 27.09.2018 ENG   BEST żądanie uzupełnienia porządku obrad  BEST_zgłoszenie projektów uchwał ZWZA Kredyt Inkaso_13-09-2018  BEST_zgłoszenie projektów uchwał ZWZA Kredyt Inkaso_17-09-2018  Porządek obrad po uzupełnieniu - PL  Porządek obrad po uzupełnieniu - ENG  Raport 41_2018 - 30.08.2018  Raport 44_2018 - 07.09.2018  Raport 45_2018 - 13.09.2018  Raport 46_2018 - 17.09.2018r.  Informacja o liczbie akcji - PL  Informacja o liczbie akcji - ENG  sprawozdanie RN Kredyt Inkaso SA za 2017-2018  uchwały Rady Nadzorczej 27.08.2018  FORMULARZE ZWZ po uzupełnieniu - PL  FORMULARZE ZWZ po uzupełnieniu - ENG  FORMULARZE ZWZ 27.09.2018  FORMULARZE ZWZ 09.2018 ENG  Jednostkowe-Sprawozdanie-Finansowe-KISA-31.03.2018  List-Wiceprezesa-do-akcjonariuszy-Kredyt-Inkaso-SA  Sprawozdanie-niezaleznego-bieglego-rewidenta-z-badania-JSF  Skonsolidowane-Sprawozdanie-Finansowe-KISA-31.03.2018  Skonsolidowane-Sprawozdanie-Finansowe-KISA-31.03.2018  Sprawozdanie-niezaleznego-bieglego-rewidenta-z-badania-SSF  Sprawozdanie-Zarzadu-z-dzialalnosci-Grupy-Kapitalowej-i-Spolki-2017-18  Raport 48_2018 - 25.09.2018  2018.09.25 Komentarz Zarzadu KSA do opinii bieglego  2018.09.25 odpowiedź pisemna na pytania BEST  FINAL_BEST żądanie udzielenia informacji dotyczących Kredyt Inkaso_24-09...  Raport 49_2018 - 27.09.2018  2018.09.27 odpowiedź pisemna na pytania BEST z 24.09.2018 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28.03.2018
Rodzaj

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Data
28/03/2018

Spółka nie zapewnia transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym i nie umieszcza zapisu audio ani video z przebiegu obrad.

Godzina
11:00

Lokalizacja
Domaniewskia 39A, wejście A, V PIĘTRO (budynek Horizon), 02 – 672 Warszawa
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. z dnia 27.09.2017
Rodzaj

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Data
27/09/2016

Spółka nie zapewnia transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym i nie umieszcza zapisu audio ani video z przebiegu obrad.

Godzina
11:00

Lokalizacja
Domaniewskia 39A, wejście A, V PIĘTRO (budynek Horizon), 02 – 672 Warszawa