14 sierpnia 2013

Kredyt Inkaso SA opublikowała wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014

Kredyt Inkaso SA opublikowała wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Spółka osiągnęła blisko 21 mln zł przychodów oraz ponad 8,1 mln zł zysku netto.