19 kwietnia 2023

Kredyt Inkaso w nowoczesnym biurze w Lublinie

Siedziba lubelskiego biura Kredyt Inkaso SA – jednego  z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce – od połowy kwietnia mieści się  przy ul. Zana 39. Centrum operacyjne spółki, w którym zatrudnionych jest ponad 70 osób, zajmie w całości 8. piętro budynku, a więc powierzchnię ponad 520 m2. Nowoczesna, otwarta i przyjazna przestrzeń zwiększy istotnie komfort pracy zespołu oraz będzie sprzyjać jego współpracy i efektywności. Jest także odpowiedzią na obowiązujący w spółce hybrydowy model pracy.

Biura Kredyt Inkaso poza Lublinem są zlokalizowane także w Zamościu i we Wrocławiu oraz w Warszawie, gdzie mieści się centrala firmy. W Lublinie spółka jest obecna od 2011 r. To właśnie tu mieści się jedno z dwóch centrów operacyjnych. Jego pracownicy odpowiadają m.in. za kontakty z klientami, windykację terenową, restrukturyzację wierzytelności, utrzymanie  i rozwój systemów IT oraz HR.

Nowy adres Kredyt Inkaso w Lublinie mieści się zaledwie 200 m od poprzedniej lokalizacji spółki, w pobliżu kluczowej arterii miasta z łatwym dostępem do komunikacji miejskiej. Na osoby przyjeżdżające do pracy rowerem czekają stojaki, a samochodem miejsca parkingowe w garażu podziemnym.

Do dyspozycji pracowników są dwie przestrzenie typu open space, cztery sale spotkań, a także miejsca wypoczynku. Sercem biura jest centralnie usytuowana nowoczesna kuchnia z jadalnią – idealne miejsce do oderwania się od pracy, relaksu i nieformalnych kontaktów.

Dominują jasne barwy, przełamane czerwienią i granatem – kolorami korporacyjnymi marki Kredyt Inkaso. Całość dopełniają drewniane motywy wykończeniowe oraz liczne aranżacje roślinne. Wnętrze lubelskiej siedziby nawiązuje do rozwiązań architektonicznych oraz kolorystycznych, jakie zostały zastosowane w warszawskiej centrali.

Zależy nam na tym, aby zapewnić naszemu zespołowi bardzo dobrą atmosferę pracy, jak i warunki jej świadczenia w przyjaznych przestrzeniach. Sprzyja to zarówno zdrowiu naszych pracowników, jak i efektywności wykonywanych przez nich zadań. Pandemia Covid 19 przemodelowała sposób świadczenia  pracy i spowodowała wzrost znaczenia modelu hybrydowego. Nasze nowe biuro jest do niego dostosowane, np. dzięki systemowi rezerwacji biurek w dni pracy stacjonarnej – mówi Grzegorz Skrobotowicz, dyrektor pionu operacji Kredyt Inkaso.

W naszej strategii biznesowej centra operacyjne w Lublinie i Zamościu odgrywają bardzo ważną rolę, czego naturalną konsekwencję jest zmiana lub modernizacja zajmowanych przez nas przestrzeni biurowych. Cały czas prowadzimy w tych lokalizacjach rekrutacje. Poszukujemy zarówno osób, które dopiero stawiają pierwsze kroki na ścieżce zawodowej i chciałaby rozwijać się w branży obsługi wierzytelności, jak i ekspertów dysponujących bogatym doświadczeniem, np. w sektorze IT czy zarządzania procesami – dodaje Iwona Słomska, wiceprezeska zarządu Kredyt Inkaso, odpowiedzialna m.in. za obszar zarządzania zasobami ludzkimi.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770

Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego. Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Akcje i obligacje Kredyt Inkaso są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r., od tamtego roku spółka wyemitowała i spłaciła w terminie ponad 30 emisji obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.